imaginator

11 tekstów – auto­rem jest ima­gina­tor.

Dwa ciała,dwie dusze,jedno uczucie.

Mi­liony lat te­mu jed­na dusza,
roz­dzieliła się na dwoje,
minęły ty­siące lat,
gdy te dusze zna­lazły swe ciała,
tak minęły następne lata,
by te dwie za­gubione duszyczki,
te dwa za­gubione ciała,
od­na­lazły się w miłos­nym splo­cie zdarzeń.

On star­szy od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 listopada 2011, 13:31

Pierwszy pocałunek z piękną blondynką o imieniu Iza.

Pew­ne­go dnia lutego,
bo­dajże dziewiętnastego,
spot­kała młodzieńca pięknego,
przy­jechał on czer­wo­nym powozem,
wal­cząc z siar­czys­tym mrozem,
po­jecha­li razem,
z uśmie­chu na twarzy wyrazem,
ona wie­działa: szcze­rość jest je­go domeną,
a je­go oczy na niebies­ko się mienią.

Tak roz­ma­wiali godzin kilka,
pra­wie dostając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 marca 2011, 13:58

Legalna Blondynka

Na imię ma Marta,
jest grzechu warta,
mie­szka w Kalisz,
w zu­pełnym zaciszu,
choć do­piero ma 18 lat,
od­dałbym za nią cały świat,
od­dałbym swe życie,
bo kocham ją skrycie,
wiel­bię jej ciało i duszę,
zo­baczyć ją na żywo kiedyś muszę.
Zobaczę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 stycznia 2011, 13:11

Kasztanowa Anka

Kaszta­nowa Anka

Gdy widzę Twe długie kaszta­nowe włosy,
które działają na mnie jak krop­le rosy,
czuję się ta­ki świeży,
jak kwiat pol­skiej młodzieży.

Gdy wiedzę Twe niebies­kie oczy,
jak Twój wzrok za mną kroczy,
jak zre­nice podążają za mym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 września 2010, 18:26

Urlop

Jadę auto­busem gdzieś,
jadę wolno,
bo to PKS,
jadę do babci,
nie wziąłem kapci,
o 17 zbiórka,
zbieram kum­pli z podwórka,
idziemy do Elmatu,
wy­dać trochę dukatów.
Bie­rze­my trzy żub­ry i coca-colę,
bo an­ty­biotyk biorę,
poszliśmy na jabłka,
ale bez Radka,
bez je­go sióstr,
bo nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 sierpnia 2010, 11:24

Kajdany

Miłość jest jak kajdany,
kochasz,
lecz nie wiesz czy jes­teś kochany.
Nie wiesz,
co z sobą zrobić,
nie śpisz,
nie pijesz,
tyl­ko jed­na myślą żyjesz.
Jak­by tu Ją zdobyć.
Jes­tem cały sfrustrowany,
przy­par­ty do na­giej ściany.
Jes­tem jak list niezaadresowany,
Nie mam adresu,
pukam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2010, 19:05

A,kiedy gwiazdy będą świecić!

Będę twoim snem,
będę twoim prag­nieniem,
będę twoją fan­tazją,
będę two­ja nadzieją,
będę twoją miłością.
Stanę się wszys­tkim, cze­go pot­rze­bujesz,
Będę kochać cię,
więcej z każdym od­dechem nap­rawdę, niep­rzy­tom­nie, głębo­ko,
chcę być [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2010, 10:55

Nie czujesz, że moje serce bije szybciej…?

Ciągle słyszę twój głos kiedy śpisz obok mnie,
ciągle czuję twój do­tyk w moich snach,
wy­bacz mi tą słabość, ale nie wiem cze­mu…….
Bez ciebie trud­no jest przet­rwać
Bo zaw­sze kiedy się dotykamy, [...] — czytaj całość

wiersz • 29 czerwca 2010, 10:46

* * *

Gosiu,
ty jes­teś dla mnie obłokiem,
płynącym wol­no górskim potokiem,
roz­bie­rzesz mnie proszę z resztek dnia,
otul szep­tem na­gich ciał,
połóż w niebie sreb­rnych gwiazd,
zat­rać się we mnie jeszcze raz.
Tyś jes­teś jak róża,
śliczna i wabiąca,
niety­kal­na bo kłujaca,
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 czerwca 2010, 09:40

* * *

Spo­tykam Cię co dzień,
w dzień słoneczny czy deszczowy,
w dzień wiosen­ny czy zimowy,
Twój wi­dok jest jak ka­mień milowy,
który,
próbu­je po­konać za każdym razem,
gdy Cię widzę,
ale się wstydzę,
powiedzieć,
co do Ciebie czuję,
tyl­ko w snach Two­je usta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 czerwca 2010, 21:55
imaginator

Jak mam wierzyć w to czego nie widzę?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

imaginator

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność